Kas yra kino edukacija?

„Kino edukacijos gairės“ buvo išleistos 2014 m. Dvidešimt organizacijų suvienijo jėgas, kad sukurtų planą, kaip kino edukacija galėtų būti taikoma ugdymo programose ir už jų ribų.

Vienas iš gairių uždavinių – sukurti schemą, kuri padėtų atskleisti esminius kino edukacijos bruožus.

Visą „Kino edukacijos gairių“ turinį galite rasti čia, o sustruktūrintas šios medžiagos vaizdas pateikiamas apačioje esančioje lentelėje:

Kas yra kino edukacija?

Bene svarbiausia gairių dalis yra skirta trims kino edukacijos dimensijoms: kritinei, kūrybinei ir kultūrinei („trys K”). Šiame kurse aptarsime, kaip mokiniai jas įsisavina per įvarius mokymosi procesus ir užduotis bei kaip tai padeda vystyti mokinių gebėjimą dalyvauti kino kultūros procese/gyvenime.

Svarbu nepamiršti, kad turi būti vertinama ne kiekviena dimensija atskirai, bet jų tarpusavio sąveika; panašiai, kaip vaikų gebėjimas skaityti, rašyti ir plėsti skaitymo įgūdžius tuo pat metu. Jau daugelį metų viena iš kino edukacijos spragų yra filmo žiūrėjimo atskyrimas nuo jo kūrimo – tai vis dar matyti kai kurių universitetų programose, kuriose teorija yra atskirta nuo praktikos.

Svarbu, kad filmus kuriantys vaikai ir jaunimas gebėtų į savo kūrybą žvelgti kritiškai, o kylančius klausimus nagrinėtų atlikdami praktinius darbus. Siektina, kad jie susipažintų su kuo didesne filmų įvairove – pradedant Lumièrais, baigiant youtuberiais – ir būtų ne tik jų įkvėpti, bet ir gebėtų juos įvertinti kritiškai.

Mūsų aptariamos dimensijos susijusios su įvairių savybių ugdymu, kurių visumą galima pavadinti „jautrumu kinui“.

Trys K

Trumpai apžvelkime, ką turime galvoje kalbėdami apie „Tris K” dimensijas, išdėstytas „Kino edukacijos gairėse“.

Kūrybinė dimensija

Kūrybinė dimensija

Kino edukacija susijusi ne vien su filmų žiūrėjimu, bet ir su filmų kūrimo kultūros plėtote. Atsiradus skaitmeniniam filmui, žiūrovas kūrėju tampa daug paprasčiau, bet norint tapti Orson Welles vien mobilaus telefono nepakanka! Filmų žiūrėjimas, kaip priemonė, vedanti į kūrybą ir kritiškas kūrybinio proceso vertinimas yra tarpusavyje susiję procesai. Kūrybiškas požiūris į filmą padeda pastebėti jo formą.

Kritinė dimensija

Kritinė dimensija

„Buvimas kritišku“ – tai gebėjimas suprasti ir analizuoti filmus plačiame jų kontekste, o kartu ir įprotis kvestionuoti tai, kaip filmai mus veikia, jaudina, kaip meta iššūkį ar sukelia pasipriešinimą.

Daugeliu atvejų kritinis požiūris į filmą reiškia dialogą tarp mūsų pačių ir ekrano, o taip pat ir dialogą tarp filmo kūrėjo ir auditorijos.

Kultūrinė dimensija

Kultūrinė dimensija

Bendras kino edukacijos tikslas yra plėsti kino kultūrą, tuo pačiu įtraukiant mokinius į kritinius ir kūrybinius procesus bei praktikas. Jaunimas ir taip nestokoja kino patirties, tačiau kino edukacijos tikslas yra ugdyti filmų pasirinkimo ir supratimo kompetencijas.

Užduotis

Ar jūs sutinkate su pateiktais sąvokų apibrėžimais? Galbūt jums atrodo, kad kažkas liko nepaminėta?

Užrašykite savo mintis apačioje esančioje užrašinėje.

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą