Analizė kuriant

Šiame poskyryje bus pristatomi praktinių užduočių metodai, kurie papildo kino kalbos analizę.

Analizė kuriant

Filmo analizė per praktines užduotis

Kino edukacijos gairėse (angl. Framework for Film Education) pabrėžiama trijų kino edukacijos dimensijų – Kritinės, Kūrybinės ir Kultūrinės – sąveikos svarba. Šiame poskyryje tyrinėsime, kaip per trumpas kūrybines užduotis galima atlikti filmo analizę. Apie kritinės ir kūrybinės dimensijų sąveiką šiame kurse užsiminsime ir vėliau, kai kalbėsime apie prancūzų kino edukacijos programą Cinema cent ans de jeunesse bei ikimokyklinę kino edukaciją.

Šiame ir kitame žingsnyje tyrinėsime, kaip trumpos kūrybinės užduotys gali papildyti filmo analizę. Taip pat pasiūlysime gaires, padėsiančias šias užduotis kurti bei jas pristatyti klasei. Kito žingsnio pabaigoje kalbėsime apie techninius užduočių aspektus ir užduočių planavimą su mokiniais.

Trumpos kūrybinės užduotys – tai integruota analitinio darbo dalis; jomis galima pasinaudoti bet kuriame filmo analizės etape. Galbūt į savo edukacinį procesą nuspręsite įtraukti daugiau, nei vieną tokį praktinį užsiėmimą. Jų paruošimas, be abejo, reikalauja laiko. Užduotys turėtų apsiriboti filmais, kurių trukmė ne ilgesnė, nei 25 sekundės.

Užduotis

Naudodamiesi užrašine, atsakykite į šiuos klausimus:

 • kaip trumpos audiovizualinės užduotys galėtų būti integruotos jūsų pamokose? Apsvarstykite turimas technines galimybes bei iššūkius;
 • kaip planuotis trumpas audiovizualines užduotis bei integruoti jas į mokymo procesą būtų efektyviausia? Apsvarstykite tokius aspektus, kaip: laikas, tikslai, suskirstymas į grupes, įranga ir kt.

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą

Kūrybinio darbo metodai

Patirk, suprask ir kurk

Analitinę kompetenciją kelia ne tik filmo analizė. Planuojant ir atliekant trumpas audiovizualines užduotis, lavėja mokinių kūrybiniai įgūdžiai, o tai, savo ruožtu, motyvuoja juos toliau domėtis kino kalba bei jos panaudojimo būdais.

Todėl trumpų audiovizualinių užduočių įtraukimas į filmų analizės procesą – visuomet puikus sprendimas. Nepamirškime, kad mokymosi procesas susijęs ne tik su matymu ir patyrimu, bet ir su analizavimu, supratimu bei kūryba.

Užduočių planavimas

Įsigalėjus skaitmeninėms medijoms, filmų kūrimą integruoti į pamokas tapo daug lengviau. Įrašymo funkciją šiandien gali atlikti mokinių išmanieji telefonai arba planšetiniai kompiuteriai (kas juos turi). Kad ir ką pasirinktumėte, pamokoje taikomos naujosios skaitmeninės medijos suteikia kur kas daugiau lankstumo, palyginti su filmų kūrimu ankstesniais laikais, kuomet kiekvienas dalyvis turėdavo atlikti jam paskirtą funkciją, o įsigyti įrangą būdavo sudėtinga arba apskritai neįmanoma. Šiandien dauguma išmaniųjų telefonų gali pasigirti tiek kameros, tiek mikrofono funkcijomis.

Nors trumpos filmų kūrimo užduotys turėtų būti glaustos, jų paruošimas reikalauja nemenkų organizacinių įgūdžių. Būtini trys pagrindiniai žingsniai: planavimas, praktika/filmavimas ir montažas. Mokytojas sprendžia, ar mokiniai turėtų atlikti visus, ar tik kelis iš šių žingsnių.

Etapai:

planning

1. Planavimas

 • visa grupė peržiūri trumpas audiovizualines užduotis;
 • pasiskirstykite pareigomis mažesnėse grupelėse (ne daugiau, kaip po 3 žmonės) – kas bus aktorius (-ė), operatorius (-ė), montažo režisierius (-ė);
 • būsimam savo audiovizualiniam kūriniui sukurkite trumpą kadruotę (atsiminkite, kad vienos užduoties filmas neturėtų būti ilgesnis, nei 25 sekundės)

exercises-filming

2. Pratimai / filmavimas

 • „Galia“: naudodami skirtingus kameros rakursus, sukurkite „galios“ santykį su asmeniu arba daiktu (pavyzdžiui, galite išbandyti „varlės“, „paukščio“ ir „akių lygio” perspektyvas);
 • „Emocija/baimė“: sumontuokite vaizdą taip, kad žiūrovas pajustų asmens emociją, tarkim, baimę. Norėdami akcentuoti veido išraišką, rankas ir pan., naudokite stambius planus;
 • „Dialogas“: nufilmuokite dialogo sceną. Priklausomai nuo dialogo, apgalvokite kameros rakursus ir montažą;
 • „Izoliacija“: nufilmuokite sceną „izoliacijos“ tema. Pagalvokite, kas padėtų sukurti atskirties jausmą: vieta, kameros rakursai, montažas;

editing

3. Redagavimas

 • pagalvokite, ar norite savo trumpąsias audiovizualines užduotis montuoti: tiek lėtas, tiek greitas montažo ritmas veikia žiūrovą;
 • drąsiai naudokite foninę muziką, kuri sustiprintų norimą perteikti nuotaiką;
 • galite naudoti muziką norimai emocijai perteikti, taip pat garsą ir jo efektus (pvz., jauduliui sukurti). Jei naudojate montažo programai nepriklausančius efektus, atkreipkite dėmesį, ar jie yra nemokami (žr. „Įrangos kontrolinis sąrašas“);
 • nevenkite montažo programoje eksperimentuoti su šviesos ir tamsos efektais (pvz., tokiu būdu sukurkite šiurpą keliančią atmosferą).

Šiame pdf faile rasite naudingą su šiuo poskyriu susijusią informaciją: patarimus apie technologijas ir programėles, nemokamą garsą ir, galbūt, jums praversiantį įrangos kontrolinį sąrašą.

Užduotis

Pasirinkite vieną iš užduočių: „Galia“, „Emocija“ arba „Izoliacija“. Nufilmuokite (arba nufotografuokite) trumpą – ne ilgesnę kaip 20 sekundžių – vieno kadro temos interpretaciją. Patalpinkite kūrinį į „Padlet“ erdvę (apačioje), tačiau neatskleiskite savo pasirinktos temos – tegu jūsų kolegos pabando atspėti!