Projektų vertinimas

Asmenys, dirbantys kino edukacijos srityje, puikiai žino apie spaudimą pateikti projekto vertinimą vos tik šiam pasibaigus – to dažnai prireikia, norint gauti paskutinę finansavimo dalį.

Projektų vertinimas

Patiriamas spaudimas gali iškreipti ir paties projekto vaizdą: tikimės teigiamų ir apčiuopiamų rezultatų; be to, šie rezultatai turėtų būti pastebimi iš karto bei atitikti „prognozuojamus rezultatus“, mūsų įvardintus dar tik prašant finansavimo; todėl pranešti apie neretai pasitaikančias nenumatytas ar sunkiai paaiškinamas išdavas tampa išties sudėtinga.

Cary Bazalgette

Norėtume jus supažindinti su dar vienu Cary Bazalgette tekstu – „Mokytojai ir medijų profesionalai: lygiaverčiai santykiai?“ (angl. Teachers & Media Professionals – an Equal Relationship?). Šiame trumpame straipsnyje autorė dalinasi savo patirtimi vertinant medijų ir kino edukacijos projektus bei aprašo sunkumus, su kuriais jai teko susidurti. Pagrindinis straipsnio dėmesys krypsta į medijų profesionalų ir pedagogų bendradarbiavimą įgyvendinant projektus, tačiau ilgainiui autorė pastebėjo akivaizdžias trumpalaikio vertinimo (net ir pačių projektų) neigiamas puses.

Tam tikrais atvejais kino edukacijos projektai prieštarauja jos siekiams: yra trumpalaikių ir riboto poveikio projektų, o tuo tarpu bendrojo ugdymo programa įgyvendinama per daugelį metų (kartais dėl to jai net gręsia sustabarėjimas), prieinama kiekvienam vaikui ir aprūpinama gausiais ištekliais. Pasak Bazalgette, kino edukacijos projektuose dažnai minima „laiko arba pinigų stokos“ problema. Tačiau kartais išeitimi gali būti ne tik papildomos laiko ir pinigų sąnaudos, bet filmo įtraukimas į vadinamąsias „reikšmingas ugdymo sritis“: gimtosios kalbos raštingumą, IKT, gamtos mokslus, technologiją, inžineriją ir matematiką.

Užduotis

Perskaitykite Cary Bazalgette straipsnį ir pagalvokite apie:

  • prasmę vertinti projektus, šiems vos tik pasibaigus;
  • tendenciją dėmesį kreipti į tai, kas mokinių sukuriama, o ne į tai, ko jie išmoksta kūrybinio proceso metu;
  • vertingus pastebėjimus, kuriuos įsiminėte skaitydami šį poskyrį ir kitus susijusius tekstus.

Pasidalinkite savo nuomone užrašinėje (žemiau).

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą