Millest me räägime, kui räägime filmist?

Nüüd vaatame lühifilmi „Riputis“.

Meie tähelepanu keskmes on vestlus, mida õpetaja pärast filmi vaatamist seitsmeaastaste laste rühmaga arendab.

Millest rääkida

Klipp tõstatab huvitavaid küsimusi selle kohta, kuidas täiskasvanud (õpetajad, aga ka vanemad ja teised hoolekandjad) laste ja noortega suhtlevad. Enamikus laste ja täiskasvanute vahelistes sotsiaalsetes olukordades on täiskasvanud need, kes küsimusi esitavad. (Järgmises etapis uurime, kuidas julgustada õpilasi küsimusi esitama.) Seega on väga oluline, missuguseid küsimusi esitada ja kuidas neid sõnastada. Küsimused võivad olla kas avatud või suletud, kas kitsa fookusega (mõnele tehnikale, faktile või mõistele) või suunatud emotsionaalsele reaktsioonile („kas teile meeldis see film?“ jne). Hoolikalt läbi mõeldud küsimused võivad laste mõtlemist avardada ja tõhustada, toetades nende õppimist.

Vaata allolevat filmi ja mõtle, kuhu õpetaja oma küsimustega sihib. Kas ta juhib laste tähelepanu kindlas suunas? Kas ta nõuab neilt mõttearendust või ilmselgete faktide kordamist? Kas tema küsimused avardavad ja toetavad laste mõtlemist?

Uute vaatenurkade saamiseks ava ka alltoodud PDF-fail – sealt leiad loetelu küsimustega, mida lastele pärast filmi vaatamist esitada. Need on kohandatud Briti pedagoogi Aidan Chambersi loodud raamistiku „Räägime filmist“ põhjal, mis koosneb küsimustest, mida esitada lastele loetud raamatute kohta.

Ülesanne

Mõtle, mismoodi sina filme esitledes õpilasi küsitled. Kas mõni siin kõlanud idee aitab seda edaspidi veel oskuslikumalt teha?
Siin on filmi „Riputis“ link ühes režissööri kommentaariga, kus ta seletab, kuidas film on tehtud.

Kirjuta oma mõtted allolevasse märkmikku.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI