Pristatymas ir vertinimas

Šiame poskyryje dėmesį sutelksime į mokinių atliekamos filmo analizės vertinimą. Iš pradžių aptarsime, kaip organizuoti analizės užduotis, kad mokiniams jos būtų kuo naudingesnės. Vėliau šiame poskyryje pasiūlysime būdą įvertinti mokymosi procesą ir patarsime, kaip padėti mokiniams jį pastebėti.

Pristatymas ir vertinimas

Mokymo metodai, pristatymas ir vertinimas

Analizuojant filmą su mokiniais, svarbiausia juos motyvuoti kalbėtis ir dalintis savo patirtimi. Filmo analizę puikiai galima struktūruoti tokia seka: „prieš filmą, filmo metu ir po filmo“.

Prieš filmą. Pristatykite filmą (režisierius, žanras, stilius). Supažindinkite mokinius su istoriniu ir/arba socialiniu filmo kontekstu. Taip pat galite mokiniams parodyti vieną pasirinktą „sustabdytą kadrą“ (angl. freeze frame) arba duoti pasiklausyti filmo garso takelio ištrauką: kokį filmą ir istoriją jie įsivaizduoja?

Filmo metu. Leiskite mokiniams peržiūrėti filmą kelis kartus. Pirmosios peržiūros metu jie gali atsipalaiduoti ir mėgautis. Prieš antrąją peržiūrą paprašykite jų pasiskirstyti po du arba patys juos suskirstykite į mažas grupeles. Šį kartą atkreipkite jų dėmesį į atskirus filmo elementus, tokius kaip montažas, kameros judesiai ir rakursai, apšvietimas, garsas ir t.t. Praverstų ir trečioji filmo peržiūra – jos metu mokiniai gautų progą pastebėti papildomus elementus. Jei filmas trumpas, galite paprašyti mokinių užsimerkti arba atsisėsti nugara į ekraną ir tiesiog klausytis filmo garsų. Kartais yra veiksminga parodyti paskiras filmo dalis ir, pavyzdžiui, pasiūlyti nuspėti jų baigtį. Visi kartu stebėkite, kaip kinta mokinių atsakymai ir spėjimai.

Po filmo. Tegu mokiniai porose arba grupėse aptaria filmo tematiką, jo stilių (estetiką) ir formą. Galite naudoti įvairius naratyvo analizės būdus, tačiau įsitikinkite, ar analitinis darbas visada sieja turinį ir raišką (stilių) – jų nederėtų atskirti.

Laiko planavimas, grupės ir ugdymo programa

Filmo analizė – lengvai pritaikomas pratimas: nepriklausomai nuo mokinių grupės ir mokymo vietos (mokykla ar kt.) ją galima taikyti kelias pamokas. Norint, kad analitinis darbas būtų kuo naudingesnis, svarbu nepamiršti įtraukti visų filmo analizės proceso elementų. Todėl, jau prieš pokalbį su mokiniais, apsvarstykite, kaip reikėtų formuoti grupes. Be to, galbūt norėsite suderinti filmų analizės užduotis su bendrais savo ugdymo programos tikslais.

Pristatymas ir vertinimas

Po filmo analizės ir trumpų audiovizualinių užduočių mokiniai galės pristatyti išmoktą medžiagą, o jų bendramoksliai – pateikti savo vertinimus. Iš pat pradžių mokiniai turėtų suprasti, kad filmo analizė ir audiovizualinės užduotys yra reflektyvaus mokymosi proceso ir darbo sudedamoji dalis.

Žemiau pateikti pristatymo ir vertinimo punktai padės mokiniams pasiruošti išmoktos medžiagos pristatymui. Šiuos punktus aptarkite su mokiniais dar prieš jų pristatymus.

Pristatymas ir vertinimas

 • Trumpas filmo analizės ir sukurtų trumpų audiovizualinių užduočių pristatymas.
 • Žanro ir tematikos pristatymas: koks filmo žanras, apie ką filmas ir kokios jo pamatinės idėjos?
 • Pristatykite kino raiškos priemones (t.y., kino kalbos elementų naudojimą), siedami jas su filmo idėjomis ir temomis.
 • Pateikite filmo interpretaciją ir jo vertinimą.

Vertinimo punktai

 • Ar analizė paremta svariais argumentais?
 • Ar analizuojant kino kalbos elementai siejami su filmo pasakojimu ir tema?
 • Ar sutinkate su grupės siūloma filmo interpretacija?

Pasistenkite, kad vertinimas būtų konstruktyvus bei paremtas analize. Pagalvokite, ar visa klasė vertins kiekvieną mokinių grupę atskirai, ar grupės susijungs po dvi į „grižtamojo ryšio grupes“ (t.y., dvi grupės apsikeis nuomonėmis). Pasiskirsčius į „grįžtamojo ryšio grupes“, daugiau mokinių galės pasisakyti.

Visi kartu apibendrinkite mintis plenarinėje sesijoje.

Užduotis

Apsvarstykite šiuos klausimus ir užrašykite savo atsakymus žemiau esančiame laukelyje, o baigę – išsaugokite užrašinėje.

 • Kaip sukurti saugią aplinką pristatymams ir konstruktyviai kritikai?
 • Remdamiesi anksčiau minėtais vertinimo punktais, sugalvokite 1-2 efektyvaus vertinimo klausimus.

Išsaugoti užrašinėje

Mokomosios medžiagos vertinimas

Dabar apžvelgsime Danijos kino instituto paruoštą mokomąją medžiagą, skirtą animaciniam filmui „Jūros daina“. Šioje medžiagoje pristatomos veiklos yra susijusios tiek su temine, tiek su estetine filmo analize. Čia taip pat mokoma sustruktūrinti filmo analizės procesą. Pirmiausia pasižiūrėkite medžiagą pristatantį vaizdo įrašą, o tada, naudodamiesi užrašine, atsakykite į žemiau pateiktus klausimus.

Filmo analizės mokomoji medžiaga (gidai) gali būti įvairių formų, neprivaloma įtraukti nuotraukas, filmus ar garso įrašus. Svarbu, kad ji suteiktų mokiniams galimybę drauge analizuoti filmo pasakojimą, temas, stilių (estetiką) ir filmo formą.

Užduotis

 • Pažiūrėkite vaizdo įrašą, pristatantį Danijos kino instituto mokomąją medžiagą, skirtą animaciniam filmui „Jūros daina“.
 • Pagalvokite, kas lemia mokymo medžiagos kokybę: jos struktūra, užduotys, klausimai, lygis/tikslinė grupė ir t.t.
 • Remdamiesi pasirinkto filmo pavyzdžiu, pasiūlykite mokymo medžiagos struktūrą (sudarytą iš antraščių).

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą