Mokymosi vertinimas meniniame ugdyme: Elliotas Eisneris

Šioje mokomojoje medžiagoje dėmesys išimtinai sutelktas į kino edukaciją. Tačiau nemažai informacijos galime gauti ir iš bendrų diskusijų apie meninį ugdymą, o taip pat galime ir šį bei tą pasiūlyti. Elliotas Eisneris buvo vienas žymiausių XX a. II pusės amerikiečių mąstytojų meno edukacijos srityje. Pažvelkime, ką jis manė apie meninio ugdymo pasiekimų vertinimą.

Mokymosi vertinimas
Elliot Eisner

Ellioto Eisnerio knygoje „Menas ir proto sukūrimas“ (angl. The Arts and the Creation of Mind, Yale University Press, 2002) paliečiama daug klausimų, kuriuos norėtume užduoti kalbėdami apie meninį ugdymą: ar turime svarių priežasčių užsiimti meno edukacija? Kurioms smegenų dalims ji naudinga? Kaip galime įvertinti jos poveikį?

Šiame pdf rasite skyrių apie vertinimą iš knygos „Menas ir proto sukūrimas“. Pirmojoje dalyje nagrinėjamas skirtumas tarp „gyventojų edukacinės temperatūros nustatymo“ (pvz., nacionaliniai raštingumo testai) ir atskiro vaiko pažangos įvertinimo.

Antrame knygos skyriuje aptariama, kokio pobūdžio mokymosi galime tikėtis meninio ugdymo dalykuose. Trečiajame knygos skyriuje svarstoma, ką turėtume vertinti meninio ugdymo srityje: mokymo programą, mokomąsias veiklas, ar šių dviejų procesų rezultatus? Atkreipkite dėmesį į knygos autoriaus išsakytą mintį, kad „nemenka dalis rezultatų, gal net pačių reikšmingiausių, gali neturėti nieko bendro su mokymosi tikslais”.

Užduotis

Perskaitykite straipsnį ir pagalvokite apie šiuos klausimus. Atsakymus pateikite užrašinėje (žemiau).

  • Ar vertindami mokymąsi arba kino edukacijos projektus atsižvelgiate į pačią mokinių veiklą ir ko jie iš jos išmoksta, ar vertinate tik tai, ką jie sukuria?
  • Ar vertindami projektus atsižvelgiate į tai, kaip jie buvo sukurti arba pristatyti, ar vertinate tik galutinį rezultatą?
  • Kaip galėtumėte pritaikyti autoriaus idėjas vertindami „išradingumą“ arba „turinio išraiškingumą“ kino edukacijoje?

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą